Schending werknemersrechten bij dochter Thuisbezorgd / Just Eat Takeaway onderzocht

Geschreven door Redactie

De klacht die vakbond FNV indiende over de schending van werknemersrechten bij een dochteronderneming 10bis in Israël van het Nederlandse moederbedrijf Thuisbezorgd / Just Eat Takeaway), is ontvankelijk verklaard door het Nationaal Contactpunt OESO-Richtlijnen (NCP) in Den Haag.

In de OESO-richtlijnen staat wat overheden van 48 landen van bedrijven verwachten op het gebied van werknemersrechten, ketenverantwoordelijkheid, kinderarbeid en milieu.

10bis

De FNV diende de klacht begin dit jaar in, omdat 10bis weigert de lokale, Israëlische vakbond Histadrut te erkennen en collectief overleg over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de 1.400 aangesloten leden te starten. Ondanks dat dit in Israël een wettelijk recht is wanneer er meer dan 1/3 van de werknemers worden vertegenwoordigd door een vakbond. De medewerkers willen afspraken maken over loon, ongevallenverzekering, weekendtoeslagen en arbeidstijden, maar 10bis blijft dit weigeren.

Ouderwetse taferelen bij Just Eat Takeaway

‘Thuisbezorgd / Just Eat Takeaway' heeft als moederbedrijf een ketenverantwoordelijkheid en moet ervoor zorgen dat werknemersrechten in Israël worden gerespecteerd’ zegt Petra Bolster, Dagelijks Bestuurslid FNV.

Het bedrijf 10bis intimideert en manipuleert werknemers om te voorkomen dat zij lid worden van Histadrut of hun lidmaatschap opzeggen. Bolster: ‘Dit zijn ouderwetse taferelen bij dit jonge bedrijf. Het is ongehoord dat zij over de rug van de werknemers winsten binnen roeit – zeker nu bezorging enorm groeit als gevolg van de pandemie – maar niet eens in gesprek wil met de oudste en grootste vakbond van Israël die 1.400 werknemers vertegenwoordigt binnen 10bis.’

Géén lokale kwestie oordeelt NCP

Het Nederlandse moederbedrijf Thuisbezorgd / Just Eat Takeaway deed de kwestie tot nu toe af als een lokale aangelegenheid. Vandaag oordeelde de NCP in het gelijk van de FNV. Het concern is centraal geleid en aangestuurd en is verantwoordelijk voor wat dochterondernemingen doen, aldus de NCP. Los van een lopende rechtszaak tussen Histadrut en 10bis, is er geen beletsel om zich aan OESO- richtlijnen te houden door 10 bis en Thuisbezorgd / Just Eat Takeaway. Internationale richtlijnen en verdragen schrijven voor dat werknemers het recht hebben om zich om zich te verenigingen en afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, aldus de NCP.

Werknemersrechten belangrijker dan winst

Nu de NCP vindt dat de FNV terecht het moederbedrijf Thuisbezorgd / Just Eat Takeaway aanspreekt op de schendingen in Israël, zal de NCP verder onderzoek doen en met betrokkenen in gesprek gaan. Zij stelt voor om een mediatieproces op te starten. FNV en Histadrut willen hieraan meewerken, als het ervoor zorgt dat Thuisbezorgd / Just Eat Takeaway werknemersrechten zal erkennen. Het bedrijf blijft echter volhouden dat het een lokale kwestie is en onder de rechter.


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?