Uniforme contracten voor Jeugdbescherming Gelderland

Geschreven door Redactie

Alle 51 Gelderse gemeenten, verdeeld over zeven jeugdhulpregio’s, gaan de jeugdbescherming op een en dezelfde manier inrichten.

Er komt een uniform tarief, een driejarig contract met eensluidende voorwaarden en één vorm van verantwoording en monitoring.

Op 20 juli heeft het college van B&W van de gemeente Harderwijk met dit voorstel ingestemd. De gemeente Oldebroek stemde al eerder in, de overige vier gemeenten op de Noord Veluwe volgen nog.

“Met deze historische stap wordt het mogelijk om op basis van uniforme afspraken beter en efficiënter samen te werken. En dat komt ten goede aan de gezinnen die de hulp echt hard nodig hebben. Daar kan nu meer tijd aan besteed worden.” - Wethouder Gert Jan van Noort

Directe aanleiding voor de nieuwe vorm van contracteren was het rapport in oktober 2020 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Uit dit rapport blijkt dat kinderen die een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel nodig hebben, niet tijdig passende hulp krijgen.

Om goede zorg mogelijk te maken en te kunnen garanderen hebben de zeven jeugdhulpregio’s in Gelderland, de vier jeugdbeschermingsorganisaties, drie Veilig Thuis organisaties en de Raad van de Kinderbescherming gezamenlijk om tafel gezeten om tot uniforme afspraken te komen en om, in het belang van de gezinnen, beter samen te werken.Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?