Vanaf 1 april is aankoop openbaar groen weer mogelijk

Geschreven door Redactie
Vanaf 1 april is aankoop openbaar groen weer mogelijk

Met ingang van 1 april kunnen belangstellenden weer stukken openbaar groen van de gemeente kopen. 

Voor die datum worden eerst de eerder ingediende aanvragen daarvoor in behandeling genomen. Bij de aanvraagbehandeling worden ook de duurzaamheidsambities betrokken.

Vanaf vorig jaar werden er geen verzoeken tot aankoop openbaar groen meer in behandeling genomen. De reden was dat de ‘Nota afstoten openbaar groen’ moest worden herzien. Door de totstandkoming van de Duurzaamheidsvisie is dit nog niet gebeurd. Maar in 2021 wordt de ‘Nota afstoten openbaar groen’ alsnog herzien. Voor meer informatie over aanvragen aankoop openbaar groen kunt u terecht bij Sharon Duschka via e- mailadres: s.duschka@harderwijk.nl.

Onze Ambassadeurs