Tussenvoorziening De Komeet in Zeewolde

Geschreven door Henny A.J. Kreeft
Tussenvoorziening De Komeet in Zeewolde

ZEEWOLDE - Januari 2023 zal in Zeewolde een appartementencomplex aan de Planetenveld met de naam De Komeet geopend gaan worden. Het appartementencomplex De Komeet is een zogenoemde tussenvoorziening waar mensen tijdelijk (max 2 jaar) kunnen wonen. 


Tussenvoorziening 

Een tussenvoorziening is een woon-zorgvoorziening die plaats biedt aan inwoners met een licht verstandelijke beperking en een psychische kwetsbaarheid. Een tussenvoorziening kan plaats bieden aan een persoon die vanuit het eigen huis er naar toe gaat om even op adem te komen. Later kan men weer terug naar huis. Dit wordt een time-outvoorziening genoemd. Een andere vorm is dat een inwoner met GGZ-problematiek en/of een licht verstandelijke beperking er tijdelijk naar toe kan, omdat er nog geen woning beschikbaar is. Dit zou kunnen gebeuren naar een klinische opname of na detentie. Dit is dan de stap tussen intra- en extramuraal wonen. Hierbij wordt een dak boven het hoofd aangeboden, waarbij tevens mogelijk ook behandeling aangeboden kan worden.   


De Komeet Zeewolde 

In De Komeet komen 6 appartementen waar reguliere inwoners van Zeewolde kunnen wonen. Deze 6 appartementen zijn voor mensen uit Zeewolde die door omstandigheden geen dak boven het hoofd hebben of te kampen hebben met schuldproblemen. 

Daarnaast komen er 17 appartementen  voor mensen die een zorgvraag hebben. Hierbij valt te denken aan ondersteuning, maar tevens is een complexe zorgvraag mogelijk. Voorwaarde hiervoor is dat men enige vaardigheden heeft om zelfstandig te kunnen wonen en leven. Of men de motivatie heeft om een zelfstandigheidstraining te volgen. De bedoeling is dat men binnen 2 jaar door kan stromen naar een reguliere woning. Dit kan ook gebeuren met een passende ondersteuning.  

Voor een plaats in De Komeet krijgen inwoners van Zeewolde voorrang op mensen van buiten Zeewolde. In dit project werken zorginstellingen GGZ Centraal en ‘s Heeren Loo samen met de Maatschappelijke Dienstverlening, Makelaardij Van der Hoek, Woonpalet en de gemeente Zeewolde.

Onze Ambassadeurs