Horizon zwijgt over lustpil voor vrouwen van Emotional Brain

Geschreven door Redactie

Emotional Brain probeert al ruim vijftien jaar een lustpil te ontwikkelen, die de seksuele activiteit bij vrouwen moet stimuleren. De pil wordt de viagra voor vrouwen genoemd. Aandeelhouders hebben naar verluid 42 miljoen euro in het bedrijf gestoken, maar zij beginnen ongeduldig te worden en willen resultaat zien.

Emotional Brain heeft 1 april bij de rechtbank uitstel van betaling gekregen. Een Almeerse bewindvoerder werkt aan een oplossing, maar volgens de Volkskrant proberen één of meerdere aandeelhouders hun geld terug te krijgen door beslag te leggen op een vennootschap van eigenaar Adriaan Tuiten. Andere aandeelhouders proberen met Tuiten de pil alsnog tot het productiestadium verder te ontwikkelen.

Ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland is niet van plan informatie te verstrekken over de financiële situatie bij het Almeerse bedrijf Emotional Brain. Dat laat directeur Marco Smit van Horizon weten in reactie op vragen van Omroep Flevoland. De gegevens zijn volgens hem bedrijfsgevoelig en daarom niet openbaar. Horizon Flevoland en haar voorgangers De Aanjager en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland hebben sinds 2000 geld in Emotional Brain gestoken. Het bedrijf kreeg ook circa 215.000 euro van de provincie, maar dat was niet voor de lustpil, zo antwoordde het college van Gedeputeerde Staten vorige maand op vragen van JA21.

De investering van Horizon in de lustpil, waarvan de hoogte niet bekend is, is terugverdiend uit "rendementen uit verstrekte financieringen", zo antwoordde het college. Maar volgens interne stukken die de Volkskrant in het bezit heeft, had Emotional Brain in 2018 nog een schuld van 550.000 euro aan Horizon.

Directeur Smit van Horizon wil niet toelichten wat de Volkskrant afgelopen maandag hierover heeft gemeld: "Horizon heeft het beleid dat gevoelige informatie niet wordt gedeeld, maar laat dit, binnen de gemaakte afspraken over vertrouwelijkheid, vooral over aan de onderneming. (...) Dit beleid is, uiteraard, ook van toepassing op Emotional Brain. Een deel van de informatie die in de media is verschenen is niet-openbare informatie, maar Horizon is daarvan niet de bron. De informatie waarom u verzoekt is bedrijfsgevoelig en daarom ook niet openbaar." Horizon Flevoland is volledig in handen van de provincie. Zij werkt met publiek geld uit de provinciale begroting, die elk jaar door Provinciale Staten wordt goedgekeurd. "Wij zijn ons bewust van het feit dat dit de vraag naar transparantie oproept. Vanzelfsprekend is Horizon transparant naar de aandeelhouders van de fondsen. Maar die transparantie gaat niet zo ver dat de belangen van de betrokken ondernemingen in het geding zouden kunnen komen. In openbare stukken zult u dan ook alleen informatie aantreffen die niet herleidbaar is naar individuele ondernemingen", aldus directeur Marco Smit.Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?