Update: busconcessie IJssel-Vecht

Geschreven door Redactie

Vanaf begin september start de inschrijving voor de nieuwe busconcessie IJssel-Vecht.

Het busvervoer wordt nu door Keolis uitgevoerd in de vorm van een noodconcessie voor twee jaar. De gunning van de concessie IJssel-Vecht werd in 2020 door de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ingetrokken vanwege onregelmatigheden bij de aanbesteding. De schade die de provincies daardoor hebben wordt nu door Keolis vergoed. De schadevergoeding is vastgesteld op 2,9 miljoen euro.

Vaststellingsovereenkomst

De drie provincies en vervoerder Keolis hebben een zogenaamde vaststellingsovereenkomst getekend. Hierin is vastgelegd dat de bezwaarprocedure tegen de intrekking van de concessie wordt beëindigd. Ook is bepaald welke schadevergoeding de vervoerder aan de provincies dient te betalen. Die vergoeding bestaat uit de kosten die zijn gemaakt voor het intrekken van de concessie, het opzetten van een noodconcessie en uit een vergoeding voor mogelijk waardeverlies bij de heraanbesteding. Met het tekenen van de overeenkomst is het juridische proces in dit dossier afgerond. Dan kan de volgende stap gezet worden: de heraanbesteding die na de zomer van start gaat.

Onze Ambassadeurs