Grapperhaus bezoekt burgemeester en politie Harderwijk

Geschreven door Redactie

Maandagavond 20 september bracht demissionair minister Grapperhaus (V&J) een werkbezoek aan Harderwijk.

Hij sprak daar met de burgemeester en politieteam Veluwe-West over onder meer de bestrijding van drugscriminaliteit, preventiebeleid, de werking van de Wet Damocles in de praktijk en weerbaarheid van jongeren. Ook reed de minister mee met de wijkagent van Drielanden, Rick van der Kraan, die hem voor zijn vlog een tour door Harderwijk gaf.

Aanleiding voor het bezoek was de wens van de wijkagent om minister Grapperhaus mee te laten rijden tijdens een dienst. Rick van der Kraan vlogt en wilde de minister graag uitnodigen voor een gesprek in de auto. De burgemeester hoorde van de wens en legde de contacten met het ministerie.

De burgemeester ging op het Oude Stadhuis zelf met de minister in gesprek om de (on)mogelijkheden rond de bestrijding van drugscriminaliteit in een middelgrote gemeente te bespreken. De ‘Wet Damocles’(art. 13b van de Opiumwet) biedt hier mogelijkheden voor, maar kent in de praktijk ook obstakels. Bijvoorbeeld bij woningsluiting na een drugsvondst. Daarbij speelt voor burgemeesters al snel het dilemma van de impact voor de bewoner versus het belang van openbare orde en veiligheid voor een buurt of wijk.
In het gesprek uitte zowel de minister als de burgemeester zijn zorgen over (drugs)criminaliteit onder jeugd en jongeren. Ze willen beiden fors inzetten op een preventieve aanpak en daarbij ook nadrukkelijk ouders en scholen betrekken.

Na het gesprek op het Oude Stadhuis stapte de minister in bij wijkagent Rick van der Kraan. Hij reed met de minister langs opvallende en mooie plekken in de stad. Tijdens de rit interviewde Van der Kraan de minister voor zijn vlog. Deze vlog zal binnenkort via de kanalen van politieteam Veluwe-West gepubliceerd worden.

Aansluitend stond de minister op het politiebureau stil bij het werk van het politieteam. In een openhartig gesprek met een vertegenwoordiging politiemedewerkers kreeg de minister veel mee van het werk en de dilemma’s in onze stad en regio. De minister luisterde aandachtig en sprak zijn waardering uit voor de inzet van politiemensen, in het bijzonder in coronatijd.

Bij het afscheid overhandigde een van de politiemedewerkers de minister een zelfgemaakt portret in de politiekleur blauw, waarin zand uit de regio verwerkt is. Dit als blijvende herinnering aan zijn bezoek aan Harderwijk. De minister nam het schilderij in grote dankbaarheid aan.

Onze Ambassadeurs