Wind energie, wat is het?

Geschreven door Redactie

Windenergie is energie die wordt verkregen door de kinetische energie van lucht (wind) om te zetten in een bruikbare vorm.

Vroeger werd windenergie direct omgezet in mechanisch werk door windmolens, zoals het malen van graan of het oppompen van water. Windenergie wordt sinds de tweede helft van de 20e eeuw vooral door windturbines opgewekte elektriciteit genoemd en wordt veelal toegepast in windparken.

Wind turbines

Een windturbine is een turbine die windenergie via een generator omzet in elektrische energie. Dit onderscheidt moderne windturbines van traditionele windturbines, die direct mechanische energie gebruiken om graan te malen of water te pompen . Windturbines worden vaak gebruikt in windparken of net naast de boerderijen.

Vogels

Vogels kunnen gewond raken door aanvaringen met windturbines en de verplaatsing van leefgebieden en broedgebieden. Vooral de grotere roofvogels zijn de dupe. Als er in Nederland 1.500 MW windturbines worden geplaatst, worden naar schatting jaarlijks 30.000 directe vogelslachtoffers veroorzaakt. Daarentegen veroorzaakt het verkeer 2 miljoen vogelslachtoffers, de jacht 1,5 miljoen en hoogspanningslijnen 1 miljoen per jaar. De impact van bioomverplaatsing is niet duidelijk.


Onze Ambassadeurs