verzamelcontainers voorgesteld

Geschreven door Redactie

Het college van B&W heeft vorige week dinsdag ingestemd met de voorgestelde 100 extra plaatsen voor gft-verzamelcontainers.

Zoveel mogelijk is gekozen voor een plek vlakbij de al bestaande ondergrondse afvalcontainers. Ook is gelet op toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor de gebruikers en op bereikbaarheid voor de vuilniswagen. De gekozen locaties liggen nog niet vast. Inwoners hebben tot medio maart de gelegenheid om te reageren en alternatieven aan te dragen.

De nieuwe gft-verzamelcontainers hebben een metalen omhulsel en zijn duidelijk herkenbaar. De containers zijn nadrukkelijk alleen bedoeld voor groente- en fruitafval, klein tuinafval en etensresten. De containers met een inhoud van 240 liter worden wekelijks leeg gemaakt door afvalinzamelaar Aconov.

Op 15 en 22 februari is er gelegenheid voor bewoners van hoogbouw en binnenstad om tijdens een individueel gesprek nadere informatie te verkrijgen over de nieuwe gft-verzamelcontainers. Bewoners krijgen een brief van de gemeente met nadere informatie en een uitnodiging voor deze bespreekavonden. Na inventarisatie van reacties van bewoners worden de uiteindelijke plekken van de containers bepaald.

Onze Ambassadeurs