Gemeente Ermelo vestigt voorkeursrecht in buitengebied voor mogelijke woningbouw

Geschreven door Redactie
Gemeente Ermelo vestigt voorkeursrecht in buitengebied voor mogelijke woningbouw

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 maart 2022 besloten voorkeursrecht te vestigen in het gebied ‘Horsterhoeve en Doppenberg’.

De gemeenteraad heeft in mei 2021 de motie ‘zoekzones grootschalige woningbouw’ aangenomen. Het college kreeg daarmee de opdracht om de zoekzones in kaart te brengen. De begeleidingsgroep, met afvaardiging uit gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie heeft een succesvolle zone gevonden. Het is nu aan de gemeenteraad om het voorlopige voorkeursrecht definitief te maken.

Wethouder Laurens Klappe meldt: “De woningnood is ook in Ermelo hoog. Daarom moeten er nieuwe woningen bij gebouwd worden. Er moeten passende en duurzame woningen voor alle doelgroepen bij komen. Dit vraagt ruimte die binnen Ermelo en haar omliggende kernen niet meer voldoende beschikbaar is. Daarom kijkt de gemeente naar mogelijkheden in het buitengebied om woningbouwlocaties te ontwikkelen. Voordat grondspeculanten gronden opkopen in het buitengebied vestigt de gemeente nu een voorkeursrecht, het eerste recht van aankoop. Zo voorkomen we dat de grondprijzen daar flink stijgen en de prijs van de woningen te hoog wordt. Starters op deze woningmarkt hebben het al moeilijk genoeg.”
De gemeenteraad vergadert binnen drie maanden na het besluit op 29 maart 2022 over het voorstel van het college om de vestiging van het voorkeursrecht te bekrachtigen met een besluit tot aanwijzing van de gronden. Wanneer de gemeenteraad hiertoe besluit start er een periode van maximaal 3 jaar waarin het plan uitgewerkt wordt.

Vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat als een eigenaar zijn gronden/onroerende zaak wil verkopen, de gemeente het eerste recht van koop heeft op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Een grondeigenaar is niet verplicht om gronden/onroerende zaken ter verkoop aan te bieden.
De eigenaren in het gebied ontvingen een brief over de vestiging van het voorkeursrecht per 31 maart 2022. Ook is het besluit gepubliceerd in het Gemeenteblad en wordt het woensdag 6 april 2022 gepubliceerd op de Gemeentepagina. Het besluit ligt nu zes weken ter inzage. De eigenaren hebben de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van het college en een zienswijze in te dienen tegen het voorgenomen besluit van de gemeenteraad.

Onze Ambassadeurs