Partij voor de Dieren: Toch bevers op locatie tankstation Fieten

Geschreven door Redactie
Partij voor de Dieren: Toch bevers op locatie tankstation Fieten

De Partij voor de Dieren roept de provincie Flevoland op een second opinion uit te laten voeren naar de aanwezigheid van Bevers in het Visvijverbos, Lelystad.

Aan de nabijgelegen Bijlweg wordt een nieuw Fieten-tankstation beoogd dat de leefomgeving van de Bever zou verkleinen. Sylvia Kers, Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Flevoland: “Wij moeten het directe leefgebied van (beschermde) diersoorten niet verder inperken”

Het Visvijverbos is de laatste tijd een locatie van ophef. De keten Fieten Olie, met 54 tankstations door het hele land, wil grenzend aan het Visvijverbos een nieuwe pomp openen. Voor dit plan moeten een aantal bomenrijen wijken en bovendien heerst er nu onduidelijkheid of er zich in de nabijheid van het tankstation bevers bevinden. Volgens de Provincie waren hier in 2019 bevers gevestigd maar zijn de bevers in 2022 vertrokken. Volgens de Partij voor de Dieren en meerdere bewoners zijn er echter wel recent nog bevers gespot. Sylvia Kers: “Bomen kappen en (beschermde) dieren uit hun leefomgeving verjagen is niet de manier waarop we met ruimtelijke vraagstukken zouden moeten omgaan.

Het antwoord op de vraag of er nog wel of geen bevers zijn, is belangrijk voor het wel of niet mogen aanleggen van een nieuw tankstation. De bever is een Europees beschermde diersoort volgens de Habitatrichtlijn Bijlage IV. Volgens deze richtlijn moeten overheden beschermingsmaatregelen treffen voor beschermde diersoorten zoals de bever én voor hun voortplantings- en rust plaatsen. Volgens de Wet Natuurbescherming is het verboden om bevers opzettelijk te verstoren of de toegang tot bepaalde terreinen te beperken.

Indien er zich wel bevers bevinden in de omgeving van het beoogde tankstation moet De Provincie een ontheffing geven van de Wet natuurbescherming. De Partij voor de Dieren heeft de Gedeputeerde Staten gevraagd om een second opinion en dus een quickscan Wet natuurbescherming uit te laten voeren. Een reactie hierop zal binnenkort volgen. Sylvia Kers: “De provincie mag wat ons betreft scherper worden bij het verstrekken van WNB-vergunningen en ontheffingen. Daarbij zijn er al voldoende fossiele pompen in de directe omgeving, wat dit geplande tankstation ook nog eens volstrekt overbodig maakt”
Onze Ambassadeurs