Dynamische Zonneplan-klant verbruikt kwart minder gas dan doorsnee huishouden

Geschreven door Redactie
Dynamische Zonneplan-klant verbruikt kwart minder gas dan doorsnee huishouden

In 2022 gebruikten huishoudens met een dynamisch energiecontract van Zonneplan gemiddeld 910 kuub gas.

Dat is 23 procent minder dan een doorsnee huishouden (1146 kuub), zo blijkt uit verbruiks- en allocatiegegevens die het energiebedrijf met elkaar vergeleek. Volgens Zonneplan is het verbruiksinzicht dat klanten met een dynamisch energiecontract hebben hiervoor de belangrijkste reden.

Met name in de koude maanden was het verschil groot. Zo ging het in december om een verschil van 57 kuub per klant (26,2 procent). In maart lag het relatieve verschil met 28,1 procent zelfs nog iets hoger. In de zomermaanden daarentegen is er nauwelijks een verschil waar te nemen tussen dynamische en ‘normale’ verbruikers. Het totale gasverbruik ligt in die maanden dan ook vele malen lager dan in de winter.

Verschil tussen allocatie en verbruik

Om deze verschillen te achterhalen analyseerde Zonneplan de hoeveelheid gas die het - zoals dat heet - gealloceerd kreeg. Netbeheerders registreren elk uur per zogeheten gasontvangstation (GOS) de hoeveelheid gas die er dat uur doorheen is gegaan. Aan die stations zijn adressen verbonden, die ook weer overeenkomen met de klantenbestanden van energiebedrijven. Om te bepalen hoeveel elk energiebedrijf voor het aan hun klanten geleverde gas moet betalen, wordt de geregistreerde hoeveelheid gas per station evenredig gedeeld door het aantal aansluitingen per energiebedrijf. De aanname daarbij is dat klanten van elk energiebedrijf gemiddeld genomen hetzelfde verbruiksprofiel hebben.

Met de opkomst van de slimme meter - noodzakelijk voor een dynamisch energiecontract - wordt echter steeds beter inzichtelijk dat dit laatste niet per definitie het geval is. Met behulp van een zelfontwikkeld kastje in de slimme meter leest Zonneplan de meter live uit en stuurt de data door naar de app van de klant. Zo ziet de gebruiker op elk moment van de dag hoeveel gas hij of zij tot dan toe gebruikt heeft, maar heeft ook Zonneplan - geanonimiseerd en cumulatief - inzicht in het verbruik van haar klanten. Dat bleek in 2023 liefst 23 procent af te wijken van de hoeveelheid gas die het bedrijf gealloceerd kreeg. Het verschil is dus verbruikt door klanten van andere energiemaatschappijen.

Verbruiksinzicht maakt het verschil

Zonneplan veronderstelt dat het verbruiksinzicht tot het aanzienlijk lagere gasverbruik van haar klanten leidt. De gebruiker wordt daarmee met de neus op de feiten gedrukt. Een avond de verwarming op 21 graden? Een half uur onder de douche? De gebruiker ziet in de app direct hoeveel gas dat kostte en ziet bovendien de prijs die daaraan is gekoppeld. Dat is volgens Zonneplan een groot verschil met klanten van andere energiebedrijven, die vaak geen app met verbruiksinzicht hebben of deze data pas met enkele dagen vertraging binnenkrijgen.

Daarnaast betaal je bij een dynamisch energiecontract maandelijks voor je daadwerkelijke verbruik, geen vast voorschot dus. Dat maakt dat gebruikers direct geconfronteerd worden met een hogere rekening wanneer zij een maand minder zuinig waren, maar ook direct de effecten zien van een positieve gedragsaanpassing. Uit de sterke groei van het aantal dynamische gebruikers valt af te leiden dat steeds meer huishoudens hiermee bezig zijn.

Onze Ambassadeurs