Ontwikkeling ontvangstlocatie Harderwijk mede mogelijk door bijdrage Regio Deal Veluwe

Geschreven door Redactie
Ontwikkeling ontvangstlocatie Harderwijk mede mogelijk door bijdrage Regio Deal Veluwe

Op woensdag 22 maart overhandigt gedeputeerde Peter van ’t Hoog aan Harderwijks wethouder Wilco Mazier de beschikking vanuit Regio Deal Veluwe voor de ontwikkeling van de ontvangstlocatie aan de Boekhorstlaan.

Dit betekent dat er vanuit de Regio Deal Veluwe een bedrag van € 844.216 beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van het project. Ontvangstlocaties zijn belangrijk als het gaat om het managen van bezoekersstromen op en rondom de Veluwe. Vanuit deze locaties bieden we de bezoeker een optimale Veluwe beleving, terwijl de (kwetsbare) natuur ontzien wordt. 

Veluwse ontvangstlocaties

Het project Boekhorstlaan voorziet in de behoefte én de noodzaak om de bezoekersstromen op de Veluwe te stroomlijnen (bezoekersmanagement). Bij een ontvangstlocatie komen veel aspecten van de Veluwebeleving bij elkaar: er is voldoende parkeergelegenheid, veel wandel- en fietsroutes starten vanaf de locatie en op een aantal locaties zijn attracties te vinden als een uitkijktoren, speeltuin of bezoekerscentrum. Door bezoekers te verleiden naar bepaalde plekken te gaan, kunnen kwetsbare natuurgebieden ontzien worden en daarmee houden we de Veluwse natuur in stand.

Gastvrij Harderwijk

Het parkeerterrein Boekhorstlaan ligt strategisch aan de rand van de Veluwe tussen de snelweg en de natuur en is daarmee ideaal gelegen als ontvangstlocatie. Tegelijkertijd is deze locatie ingesloten tussen de A28 en de provinciale weg N302 en voldoet niet aan de gewenste Veluwe beleving vanuit toeristisch perspectief. Het project is erop gericht om de locatie beter aan te laten sluiten op de Veluwse bossen en het terrein in te richten als een aantrekkelijke startplaats voor diverse Veluwe belevingen, zoals aantrekkelijke fiets- en wandelroutes.

Wethouder Wilco Mazier: “We zijn zeer verheugd dat er geld beschikbaar is om de ontvangstlocatie te realiseren. Harderwijk verwelkomt jaarlijks heel veel toeristen die komen genieten van de prachtige omgeving, maar de natuur mag daar niet onder te lijden. Door de ontvangstlocatie wordt het mogelijk gastvrij te zijn zonder dat het behoud van de natuur en kwetsbare gebieden in het geding komt.”

Twee fasen

Het project is opgedeeld in twee fasen. In fase 1 wordt de Boekhorstlaan omgetoverd tot een volwaardige, aantrekkelijke ontvangstlocatie voor de Veluwe (de Veluwe TOP (Toeristische OpstapPlaats). In fase 2 wordt de het terrein van Bouw en Infrapark bij het project betrokken. Door beide locaties te ontwikkelen, ontstaat er een Veluwetransferium dat perfect aansluit op de routestructuur van de Veluwe. Daarnaast zal de ontwikkeling ook leiden tot afname van de parkeerdruk op de Watertorenweg.

Regio Deal Veluwe

Het samenwerkingsverband Veluwe op 1, het programma Vitale Vakantieparken en de provincie Gelderland hebben in samenwerking met diverse partners op de Veluwe een Regio Deal Veluwe gesloten met het Rijk. De Regio Deal Veluwe (in totaal zo’n 25 mln euro) zet in op het gezamenlijk aanpakken van uitdagingen waar de Veluwe voor staat. Stip op de horizon voor het realiseren van de projecten is 31 december 2024 (periode Regio Deal).


Onze Ambassadeurs