Vorig jaar minder klachten over vliegtuiglawaai

Geschreven door Redactie

Flevolanders hebben vorig jaar minder geklaagd over het lawaai van vliegtuigen van en naar Schiphol.

Vooral het aantal meldingen uit Almere is drastisch afgenomen: van 34.359 in 2018 naar 2.243 vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), dat de meldingen en klachten bijhoudt.

Een verklaring lijkt te zijn dat de Buitenveldertbaan in 2019 minder voor landingen is gebruikt dan het jaar ervoor. Binnen de registraties van BAS valt Almere onder het cluster Buitenveldertbaan. Als deze baan in gebruik is bij westenwind komen vliegtuigen naar Schiphol laag over Almere. Bij oostenwind wordt dezelfde Buitenveldertbaan gebruikt voor starts, maar vliegtuigen buigen meestal al af naar het zuiden voordat ze bij Almere zijn.

Gemiddeld 300 klachten per kwartaal

Gemiddeld werd er per kwartaal zo’n driehonderd keer geklaagd uit Almere. Dat gaat over overlast door een specifiek vliegtuig en over overlast op een bepaald moment van de dag. Ter vergelijking: in het eerste kwartaal van 2018 kwamen er ruim 8.100 klachten uit Almere binnen en in het laatste kwartaal van dat jaar ruim 8.500. Dat jaar werd de Buitenveldertbaan vaker gebruikt omdat er bovengemiddeld vaak wind uit oost/noordoost stond en doordat andere banen voor onderhoud buiten gebruik waren.

Beperkte groep klagers

De klachten uit Almere zijn afkomstig van een beperkt aantal melders: vorig jaar waren dat er 179, het jaar ervoor 170. De klagers wonen in alle stadsdelen, maar naar verhouding lijken de meeste meldingen uit Stad en Oosterwold te komen. Van de ruim 2.200 klachten hebben 294 betrekking op nachtvluchten tussen elf uur 's avonds en zes uur 's ochtends.

BAS heeft ook klachten over de Buitenveldertbaan geregistreerd uit Zeewolde. Daar werd 27 keer geklaagd door acht klagers, tegen 61 keer door veertien klagers in 2018.

Uit Lelystad klachten over verkeer Polderbaan

Uit Lelystad kwam 51 klachten van dertien klagers over toestellen die over de stad via het Markermeer onderweg waren naar de Polderbaan. Dat zijn er tien minder dan in 2018.

Ook uit Dronten kwamen klachten over verkeer naar de Polderbaan: achttien, van acht klagers. In 2018 waren dat 74 klachten van twaalf klagers.

Uit Swifterbant ontving BAS negentien klachten van twee melders, ruim een verdubbeling van de acht klachten het jaar ervoor.

Uit Noordoostpolder en Urk zijn geen klachten geregistreerd.

Burgerparticipatie wil meer aandacht voor lawaai

Binnen de Omgevingsraad Schiphol is Almere vertegenwoordigt door een lid van de initiatiefgroep Burgerparticipatie Almere. Die riep de gemeente in januari op om kritischer te zijn op de geluidsoverlast door het vliegverkeer naar Schiphol. Het college van B en W zei toen de zorgen te delen en serieus te nemen. Het college gaf aan vertrouwen te hebben in een reeks maatregelen van Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), die de overlast rond Schiphol moeten beperken.

Onze Ambassadeurs