Politiek unaniem voor extern onderzoek naar besluitvorming zonnepark

Geschreven door Achraf Chraibi

De voltallige gemeenteraad van Zeewolde wil dat er extern onderzoek wordt gedaan naar de besluitvorming van het zonnepark aan de Groenewoudseweg. Volgens de lokale partij Zeewolde Liberaal heeft ChristenUnie-raadslid Erik van de Beld een dubbele rol gehad. Het raadslid heeft namelijk ook deelgenomen aan de beoordeling door Staatsbosbeheer, van de bedrijven in het aanbestedingstraject. Volgens Zeewolde Liberaal is er daarom sprake geweest van belangenverstrengeling.

Zeewolde Liberaal heeft in juli een integriteitsmelding gedaan bij burgemeester Gerrit Jan Gorter. Hij deed daarop een vooronderzoek naar het handelen van Van de Beld. Daarvan was de conclusie dat het raadslid onzorgvuldig had gehandeld, maar dat er geen sprake was van belangenverstrengeling.

Bij aanvang van deze extra gemeenteraadsvergadering nam Van de Beld het woord. Hij liet weten zuiver te hebben gehandeld. De aannames die zijn gemaakt, worden volgens Van de Beld aantijgingen. Volgens het raadslid is veel uit context getrokken. Het gemeenteraadslid vraagt openlijk of Zeewolde Liberaal beseft wat de partij heeft aangericht. Van de Beld zegt erg van slag te zijn geweest van de beschuldigingen.


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?