Flevoland biedt zich aan als dé ontwikkelregio

Geschreven door Redactie
Flevoland biedt zich aan als dé ontwikkelregio

De provincie Flevoland biedt zich de komende jaren nadrukkelijk aan als de plek waar ruimte is voor duizenden extra woningen, vernieuwende landbouw en als centrale plek voor economische bedrijvigheid. De nieuwe Tweede Kamer moet hier na de verkiezingen rekening mee houden.


Dat is de boodschap van een manifest, dat de provincie, de zes gemeenten en het waterschap Zuiderzeeland dinsdag hebben gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis. 


Werken aan de samenleving 

Het manifest "Wij zijn Flevoland - ons aanbod aan Nederland met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021" richt zich op vijf gebieden. Bovenaan staat dat er hier ruimte is voor de duizenden extra huizen, die het kabinet wil laten bouwen. Verwezen wordt naar de motie van VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis, die in februari opriep om na te gaan hoe er in Flevoland 100.000 woningen kunnen worden gebouwd. Belangrijk is dat er niet alleen in stenen wordt geïnvesteerd, maar dat er ook aan een samenleving wordt gewerkt met oog voor bereikbaarheid, economie, onderwijs, natuur en cultuur. 


Vernieuwing land- en tuinbouw 

Flevoland is ook de provincie waar plek is voor vernieuwing van de land- en tuinbouw. De overgang naar kringlooplandbouw kan bij uitstek in onze provincie worden gerealiseerd. Dat is een vorm van duurzame landbouw waarbij alle stoffen die door de landbouw uit een gebied verdwijnen ook weer teruggebracht worden in het gebied. Het is wel van belang dat de provincie goed bereikbaar is en dat met name de verbindingen richting Zwolle, Amersfoort en Utrecht worden verbeterd.


De provincie en gemeenten vragen de Haagse politiek nu al om ook te investeren in hoogwaardige werkgelegenheid. Dat kan door voorzieningen en bedrijven te stimuleren om zich in Flevoland te vestigen. Ook op het gebied van opwekking van duurzame energie biedt de provincie zich aan om plannen van het Rijk en Europa hier te realiseren. Dan moet tegelijk wel worden geïnvesteerd in een toereikend energienetwerk. 


In november staat er een conferentie gepland, waarop Flevoland het pakket verder toelicht aan de contacten in Den Haag.

Onze Ambassadeurs