Raadsbehandeling onderzoek langlopende dossiers in september

Geschreven door Redactie

De gemeenteraad van Ermelo behandelt de uitkomsten van het onderzoek over drie langlopende dossiers in september. Bureau Necker van Naem, dat in opdracht van de raad onderzoek doet, is bijna klaar met het onderzoek.

Het bureau heeft dossieronderzoek gedaan en gesprekken gevoerd. Het gaat om de dossiers van: Bar Twinns, Pallet- en Timmerfabriek Ten Hove en Tomassen Duck-To.

In november vorig jaar is er een rapport uitgebracht, met daarin een politiek-bestuurlijke verkenning. Er zijn veel moties aangenomen, één daarvan was een motie van zelfreflectie. Deze gaat over het verbeteren en de rol van de raad. Maar ook die van de lang lopende dossiers.

Het onderzoek zal voor de zomervakantie worden afgerond. De raad wil dat het besluitvormingsproces zo zorgvuldig mogelijk verloopt. Ze willen het niet haasten of afraffelen. Daardoor zal de behandeling van de uitkomsten niet meer voor het zomerreces plaatsvinden.

De onderzoeksresultaten en aanbevelingen zullen in de raadsvergadering van 1 september worden behandeld. Vanaf dat moment is het onderzoek openbaar, kunnen de inwoners ingeving geven en spreken tijdens de vergadering. Op acht september vindt het debat en de besluitvorming plaats over de aanbevelingen en conclusies.


Onze Ambassadeurs