Vernieuwing kruising Julianalaan-Stationsstraat-Pastorieweg

Geschreven door Redactie

Een nieuwe oplossing voor het kruispunt Julianalaan-Stationsstraat-Pastorieweg die de verkeersveiligheid verhoogt en de verkeersafwikkeling verbetert is gevonden in de aanleg van een voorrangsplein.

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze oplossing gekozen uit drie varianten nadat er samen met omwonenden gekeken is naar wensen voor dit kruispunt. Het voorrangsplein voldoet aan de meeste bewonerswensen die zijn aangegeven.

Veiliger en overzichtelijker doorstromen

Met deze oplossing kan het verkeer veiliger en overzichtelijker doorstromen, zowel richting de rotonde met de N303 als het centrum van Ermelo in en vice versa.  Nu nog is er een gedwongen rijrichting vanuit de Julianalaan rechtsaf. Met het voorrangsplein kan verkeer ook weer linksaf slaan en worden deze verkeersstromen overzichtelijker voor de weggebruikers door de duidelijkere – gesplitste - rijbanen, fiets- en voetpaden.

Veiliger oversteken voor fietsers en voetgangers

Vanuit omwonenden kwamen met name wensen naar voren op het gebied van overzichtelijkheid,  veiligheid en oversteekbaarheid van fietsers en voetgangers. Het gaat dan om goede opstelplaatsen en oversteekvoorzieningen.

Julianalaan

In het verlengde van het kruispunt, leven er daarnaast ook inrichtingswensen van de Julianalaan zelf, met de naastgelegen parkeerplaats bij het winkelcentrum. Hier vindt nog een nadere uitwerking van plaats.

Onze Ambassadeurs