Warmtevisie nieuwe stap op weg naar aardgasvrij wonen in Harderwijk en Hierden

Het college van B&W heeft besloten om de Transitievisie Warmte van de gemeente Harderwijk vast te laten stellen door de gemeenteraad.

Met het opstellen van deze warmtevisie voldoet de gemeente aan de opdracht van het Rijk. Met de warmtevisie als leidraad, volgt gemeente Harderwijk de landelijke doelstelling om in 2050 een aardgasvrije gebouwde omgeving te zijn. Een tussendoel is om in 2030 al 4.000 gebouwen te hebben voorbereid om aardgasvrij te worden. Waarvan 1.000 bestaande gebouwen al daadwerkelijk aardgasvrij gemaakt zijn. De warmtevisie wordt minimaal om de vijf jaar geüpdatet.

Houvast bij verduurzamen warmtegebruik                  

In de Transitievise Warmte worden drie beleidslijnen beschreven. Een gemeentebrede aanpak gericht op alle huishoudens om de woning te verduurzamen en mogelijk al aardgasvrij te maken. De buurtgebonden aanpak, waarbij met elke potentiebuurt wordt uitgewerkt hoe de buurt stap voor stap aardgasvrij kan worden. De tien potentiebuurten zijn Drift, Hanzewaard, Nachthok, Stedenwaard, Stadsdennen-Zuidwest, Tinnegieter, Weiburg, Wittenhagen-Zuid, Zeebuurt-Oost Zeebuurt-West. De derde beleidslijn omvat een onderzoekstraject gericht op het oplossen van vraagstukken en belemmeringen die rond warmtetransitie spelen, zodat steeds meer snelheid in de uitvoering mogelijk wordt. Per beleidslijn is uitgewerkt op welke manier inwoners en anderen kunnen meedoen in de warmtetransitie. In het beleid is veel ruimte voor ideëen en plannen van bewoners zelf om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun buurt.

Als alternatieven voor aardgas in woonbuurten zijn er praktisch gezien op dit moment twee mogelijkheden: een individuele warmtepomp per woning of een warmtenet voor meerdere woningen tegelijk in de buurt. In de uitvoeringsplannen worden deze twee hoofdlijnen op buurtniveau verder uitgewerkt.

Onze Ambassadeurs