Circulaire Nederlandse economie in 2050

Geschreven door Redactie
Circulaire Nederlandse  economie in 2050

De wereldwijde vraag naar grondstoffen voor zaken als voedsel, elektrische apparaten en kleding neemt sterk toe.

De Nederlandse overheid zoekt samen met andere overheden, kennisinstellingen en milieuorganisaties, het bedrijfsleven, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties naar slimmere en efficiëntere manieren om met grondstoffen om te gaan. Het doel is dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. In 2030 zou het verbruik van primaire grondstoffen gehalveerd moeten zijn. Uiteraard zijn deze nationale doelen gekoppeld aan internationale doelen waar Nederland zich voor inzet, waaronder de 2030 Sustainable Development Goals en het Klimaatakkoord van Parijs.

Internationale samenwerking voor een circulaire toekomst.

Om in Nederland een circulaire economie te creëren, zijn veranderingen nodig in Europa en wereldwijd. Dit komt doordat grondstofketens en afvalstromen mondiaal zijn. En niet alle afvalstoffen of materialen komen in Nederland of zelfs Europa terecht. Ook zijn veel bedrijven internationaal actief. Daarom werkt de overheid samen met andere overheden in zowel binnen als buiten de Europese Unie. De overheid is ook actief in multistakeholderplatforms, waar overheid, bedrijfsleven en internationale organisaties gezamenlijke doelen naar een circulaire economie nastreven. Een voorbeeld is het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE), met meer dan 40 leden.

Bewustwording over de circulaire economie blijft een belangrijk aspect. Daarom was Nederland in april 2021 medegastheer van het World Circular Economy Forum + Climate . Deze wereldwijde conferentie zorgde voor bewustwording over de circulaire economie in het algemeen en de kansen voor de circulaire economie om onze klimaatdoelen in het bijzonder te helpen bereiken.

Doelen die zijn gesteld voor een circulaire economie.

Er zijn drie doelen opgesteld om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken:

1. Zorg ervoor dat productieprocessen efficiënter met grondstoffen omgaan, zodat er minder nodig zijn;

2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, gebruik dan duurzaam geproduceerde hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen, zoals biomassa – grondstof gemaakt van planten, bomen en voedselverspilling. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is het beter voor het milieu;

3. Ontwikkel nieuwe productiemethoden en ontwerp nieuwe producten circulair.  Onze Ambassadeurs