Startbijeenkomst nieuw bestemmingsplan recreatieterreinen

Geschreven door Redactie
Startbijeenkomst nieuw bestemmingsplan recreatieterreinen

Op woensdag 29 september houdt de gemeente Ermelo een startbijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan ‘Recreatieterreinen’.

De gemeenteraad van Ermelo nodigt belangstellenden van harte uit om te komen. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur), in de theaterzaal van de Dialoog te Ermelo. Er is behoefte aan meer flexibiliteit in de regels

De recreatieondernemers ervaren dat de regels in het bestaande bestemmingsplan “Recreatieterreinen” te streng zijn. Het is daardoor moeilijk om te kunnen vernieuwen en mee te groeien met de steeds veranderende vraag en behoeftes binnen de toeristische sector. De ondernemers willen graag een flexibelere regeling voor de inrichting van hun recreatieterrein. Met het nieuwe bestemmingsplan willen we dit, waar mogelijk, bereiken.

De gemeente gaat met jou in gesprek

De voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan start met een participatief traject. Dit betekent dat raadsleden in gesprek gaan met ondernemers en andere betrokkenen. Deze avond is bedoeld als startbijeenkomst voor dit traject. We geven je meer informatie en gaan graag het gesprek al met u aan. Daarnaast inventariseren we wie er mee wil doen met het vervolgtraject.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?

De gemeente wilt graag met een brede vertegenwoordiging in gesprek. Dus niet alleen met de recreatieondernemers zelf, maar ook met omwonenden van de parken, verenigingen van eigenaren van tweede woningbezitparken, belangenverenigingen en iedereen die interesse heeft.

Hoe verloopt de bijeenkomst?

  • 19.15 uur - inloop met koffie/thee
  • 19.30 uur - welkom en presentatie
  • 20.00 uur - pauze koffie/thee
  • 20.15 uur - met elkaar in gesprek
  • 21.00 uur - afsluiting
Onze Ambassadeurs