Buurtkastjes worden ‘te snel leeggehaald’

Geschreven door Henny A.J. Kreeft
Buurtkastjes worden ‘te snel leeggehaald’

Half december 2022 werd melding gemaakt van het feit dat de wijk Stadsdennen ook haar buurtkastje heeft. In het artikel gaf ik aan dat het het eerste kastje was voor Harderwijk, echter het bleek dat in de Wittenhagen ook al een buurtkastje aanwezig was. 

Zo’n buurtkastje is in feite een openbare proviandkast. Hierin kunnen buurtbewoners houdbare levensmiddelen en huishoudelijke producten plaatsen en uitwisselen. Iedereen die producten over heeft of kan missen, kan deze in het Buurtkastje plaatsen. Een persoon die het nodig heeft, kan dan een product weer meenemen. Dit gaat onder de gedachte ‘Geef wat je kan missen, neem wat je nodig hebt’. Dit houdt in dat mensen met een kleine beurs producten gratis kunnen meenemen, die door de buurtbewoners erin zijn gelegd. Voor sommige medebewoners van de wijken is het van groot belang om middels het Buurtkastje de dagelijkse voeding wat uit te kunnen breiden. 

Alles in één keer meegenomen

Vorige week kwam het bericht vanuit de beheerder van het Buurtkastje in de wijk Wittenhagen, dat besloten was om het Buurtkastje voolopig leeg te laten. Althans de beheerder legt er zelf geen goederen meer in. Het blijkt dat steeds een en dezelfde persoon al enkele dagen bezig is het Buurtkastje compleet leeg te halen. Dit gebeurt ongeacht hoeveel én wat er in staat. De beheerder en de buurtbewoners kunnen het niet bijhouden omdat elke dag alles was weggehaald. Bijna had ik het woord ‘leeggeroofd’ gebruikt. 

Los van het feit dat dit niet bij te houden is, is het ook nog asociaal, daar andere bewoners nu niets meer kunnen halen. De beheerder heeft al meerdere malen briefjes opgehangen met de regels, echter dat schijnt niet te helpen. Het blijkt dat de persoon steeds op hetzelfde tijdstip het Buurtkastje komt leeghalen. 

In dezelfde periode bleek een Buurtkastje met een minibieb ook helemaal leeg te zijn, wat anders ook nooit gebeurd. Tevens bleek al enkele weken het Buurtkastje in de wijk Stadsdennen ook steeds compleet leeggehaald te worden. Mensen zijn eigenlijk niet meer bereid om spullen er in te leggen, die allemaal binnen een paar uur weer ‘weg zijn gehaald’.Dit is natuurlijk niet de bedoeling. De opzet is om meerdere mensen te helpen, waarbij de Buurtkastjes zijn opgezet met de gedachte ‘Geef wat je kan missen, neem wat je nodig hebt’. Dat betekent dat iedereen de mogelijkheid moet hebben, om wat te kunnen ophalen en dat anderen ook veilig wat neer kunnen leggen. Personen die zich niet kunnen houden aan deze regels, mogen zich melden - via de redactie - zodat er gezocht wordt naar een andere mogelijkheid, bijvoorbeeld via de Voedselbank of gemeentelijke ondersteuning. Mocht het echt ‘kattenkwaad’ zijn, dan wordt men verzocht om op te houden, anders moet er een melding worden gemaakt bij de politie Harderwijk. Het is jouw keuze. Help de ander die het hard nodig heeft. Laten we samen voor de bewoners zorgen, die het moeilijk hebben in Harderwijk. 

Onze Ambassadeurs