Een stap vooruit in de gebiedsvisie voor het oostelijk buitengebied

Geschreven door Redactie
Een stap vooruit in de gebiedsvisie voor het oostelijk buitengebied

De buurtvereniging Speuld en omstreken gaat met de gemeente Ermelo samenwerken aan een nieuwe gebiedsvisie voor het oostelijk deel van de gemeente (Speuld, Leuvenum, De Beek, Drie en Staverden). De provincie Gelderland heeft daarvoor een subsidie toegekend.

De huidige dorpsvisie Speuld is in 2008 opgesteld en geeft geen antwoorden op de ontwikkelingen van de laatste jaren. Zoals de woningbouwopgave, energietransitie, functieverandering in het landelijk gebied en de ontwikkelingen in de landbouwsector. In februari 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die oproept tot het herzien van de dorpsvisie Speuld. De buurtvereniging Speuld e.o. is gestart met een nieuwe gebiedsvisie en heeft de gemeente Ermelo gevraagd om samenwerking en ondersteuning.

Subsidie van de provincie Gelderland

Een belangrijk thema in de nieuwe visie is het behouden en versterken van de leefbaarheid. Een openstaande subsidieregeling van de provincie Gelderland maakt dit mogelijk. Wethouder Van Veen zegt hierover: “Leefbaarheid is in onze dorpen erg belangrijk. Met deze mooie samenwerking willen we met elkaar tot een plan komen op welke manier we dit kunnen behouden of versterken. Het is goed om te zien dat de provincie ons daarin financieel wil ondersteunen.”

Het totale subsidiebedrag is € 59.750,-. De subsidie wordt onder andere ingezet voor de externe procesbegeleiding. Dit betekent niet dat het proces wordt overgenomen. Het gaat om het geven van advies en ondersteuning. Ook de communicatie en het opstellen van de gebiedsvisie worden vanuit de subsidie betaald, dit wordt afgestemd met de gemeente.

Inloopavond

Op 18 april is er een inloopavond gehouden voor inwoners. De avond was druk bezocht. Inwoners hebben onder verschillende thema’s zoals voorzieningen en wonen aangegeven wat zij belangrijk vinden. Resultaten van de inloopavond zijn binnenkort te vinden op de website van de buurtvereniging Speuld e.o. (https://speuld.info/gebiedsvisie/).

Vanuit de opbrengst van de inloopavond, gesprekken met de jeugd en een peiling worden de belangrijkste thema’s gekozen. Deze thema’s worden op een later moment besproken door de buurtvereniging in overleg met de procesbegeleiding.

Relatie met GEUS

Naast de gebiedsvisie loopt er een regionaal project: GEUS. Dat is een samenwerking met gemeente Apeldoorn, Nunspeet, Barneveld, de provincie en tal van organisaties. De ambitie van het GEUS-project is een leefbare en vitale enclave. Vanuit dit proces komen kaders die van invloed zijn op de op te stellen gebiedsvisie Buitengebied oost.


Onze Ambassadeurs