Klein deel studenten hbo en wo kan basisbeurs nog aanvragen

Geschreven door Redactie
Klein deel studenten hbo en wo kan basisbeurs nog aanvragen

Ongeveer 90% van de (aankomende) studenten op hogescholen en universiteiten heeft de basisbeurs inmiddels aangevraagd. Vanaf maandag 14 augustus haalt Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) alles uit de kast om ook de laatste 10% aan te sporen om de basisbeurs snel aan te vragen. Studenten die hun aanvraag voor 1 september indienen krijgen namelijk hun eerste betaling al in die maand.

DUO doet er alles aan om (aankomende) studenten in het hbo en aan de universiteit die er recht op hebben te stimuleren om de basisbeurs vóór 1 september aan te vragen. Op 19 juli startte de campagne ‘Jouw basis, jouw beurs’. Van de verwachte 435.000 studenten hebben 391.288 de beurs inmiddels aangevraagd. De komende weken worden studenten via social mediakanalen nogmaals opgeroepen om de basisbeurs aan te vragen. De campagne richt zich daarnaast op ouders, zodat zij hun kind(eren) hier ook op kunnen wijzen. De campagne telt af naar vrijdag 1 september, de deadline voor een goede verwerking van de aanvraag en uitbetaling later die maand.

De klantenservice van DUO helpt (aankomende) studenten graag bij vragen over de basisbeurs. Voor persoonlijke begeleiding kunnen studenten ook een bezoek brengen aan een van de servicekantoren of de gemeentebalies.

De basisbeurs

De basisbeurs wordt vanaf september opnieuw ingevoerd voor studenten in het hbo en aan de universiteit. Ongeveer 435.000 studenten, waaronder zo’n 124.000 eerstejaars, hebben naar verwachting recht op de nieuwe basisbeurs. De beurs wordt niet automatisch toegekend, maar studenten moeten deze zelf aanvragen bij DUO.

Thuiswonende studenten hebben recht op € 110,30 per maand, uitwonende studenten op € 439,20 per maand (inclusief € 164,30 tijdelijke verhoging door de koopkrachtmaatregel). De beurs wordt omgezet in een gift als een student binnen 10 jaar een diploma behaalt.

Ook studenten die al studiefinanciering hebben, of eerder al onderdelen van studiefinanciering hebben aangevraagd, moeten de basisbeurs zelf aanvragen.

Ook aandacht voor het mbo

Naast de herinvoering van de basisbeurs in het hbo en wo, gaat er nog meer veranderen in de studiefinanciering. Ook voor het mbo. Daar verdwijnt bijvoorbeeld de bijverdiengrens en wordt de terugbetaaltermijn gelijkgetrokken met het hoger onderwijs. Alle veranderingen voor mbo’ers worden binnenkort in een aparte campagne onder de aandacht gebracht. Op de campagnepagina duo.nl/stufi2023 is voor hen meer informatie te vinden over de veranderingen.Onze Ambassadeurs