Apps voor het coronavirus

Geschreven door Redactie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nodigt bedrijven en deskundigen uit om mee te denken over de ontwikkeling en inzet van apps in de aanpak van het coronavirus.

Voorstellen kunnen worden aangeleverd tot dinsdag 14 april, 12:00 uur.

Eerder deze week kondigde minister Hugo de Jonge al aan dat het kabinet de inzet van deze technologie onderzoekt, op advies van de experts van het Outbreakmanagementteam.

Applicaties kunnen mensen zelf meer verantwoordelijkheid geven bij het traceren van besmettingen en rapporteren over gezondheidsklachten.

Het gaat om een app die laat zien of een gebruiker in de buurt is geweest van een andere gebruiker die besmet blijkt te zijn en om een app die het vervolgens makkelijker maakt om vanuit huis contact te houden met de dokter.

De Jonge: ‘In landen om ons heen zijn er veel interessante ontwikkelingen op dit gebied. Maar daarnaast willen we de denkkracht in Nederland aanboren, om zo tot de best mogelijk keuze te komen. Het in bescherming nemen van privacy is daarbij belangrijk.’

Voorstellen moeten voldoen aan een reeks specifieke eisen. Zo mag de applicatie persoonsgegevens niet centraal opslaan en mogen gegevens niet herleidbaar zijn tot de persoon. Alle voorwaarden en informatie over de procedure is te vinden op Tenderned.

In de week voorafgaand aan 28 april moet bekend worden hoe de mogelijke apps eruit komen te zien. Dan beslist het kabinet op welke manier Nederland de maatregelen tegen de ongecontroleerde verspreiding van het coronavirus voortzet. 

Onze Ambassadeurs