Maatwerk tegen de hitte

Geschreven door Redactie

Na eerder gesproken te hebben over een hitteplan is er actie ondernomen. Dat lokale hitteplan is afgelopen dinsdag in het college vastgesteld en wordt de gemeenteraad aangeboden.

 De GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft opdracht gekregen van de zeven gemeenten op de Noord West Veluwe om voor elke gemeente een lokaal hitteplan op te gaan stellen. Het plan. Voor de gemeente Harderwijk is het plan als eerste afgerond.

Het plan richt zich op bescherming van de kwetsbare groepen en het voorkomen van gezondheidsklachten als er door het RIVM of KNMI een hittegolf wordt aangekondigd. Het plan gaat alleen om zorg binnenshuis en niet in het openbaar. Het hitteplan is afgestemd met ZorgDat, Careander, Icare, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Centrum voor Jeugd en Gezin, Wooncentrum De Zeven Akkers, Tactus en woningbouwcorporaties Uwoon / Omnia.

Door het onderwerp hitte duidelijk op de kaart te zetten, biedt het lokaal hitteplan aanknopingspunten voor de gemeente om met bewoners en maatschappelijke organisaties het gesprek over hitte en ervaren knelpunten aan te gaan.Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?