Odensehuis wordt hart van dementievriendelijk Harderwijk

Geschreven door Redactie

Maandag 20 september opent in wijkontmoetingscentrum De Aanleg het Odensehuis.

Een Odensehuis is een informatie-, advies- en ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden.

In het Odensehuis Harderwijk staat de kwaliteit van leven centraal. Dit betekent vrijheid voor mensen met dementie en hun naasten om hun leven zo goed mogelijk voort te zetten. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Het is een veilige plek naast de eigen woonomgeving waar mensen met dementie zich ’thuis’ kunnen voelen.

“Geweldig dat dit nu gerealiseerd is! Het Odensehuis staat symbool voor de menselijke maat in de dementiezorg. Onze gezamenlijke visie daarbij is dat het gaat over positieve gezondheid en gelukgericht werken. En steeds kijken naar wat er nog wel mogelijk is. Het gaat immers altijd om het geluk en het welbevinden van de mensen. Mooi dat we dit ook in Harderwijk kunnen bieden.” - Wethouder Gert Jan van Noort

Het streven is dat mensen met dementie zo lang mogelijk met ondersteuning van mantelzorgers, familie en vrienden zelfstandig kunnen functioneren. Projectleider Anneke Vegter: ”Vanuit het Odensehuis willen we mensen perspectief bieden, bijvoorbeeld door hen te stimuleren hun vaardigheden en kwaliteiten opnieuw te ontdekken en te benutten om waardig in de samenleving mee te blijven doen.” Voor het bezoeken van het Odensehuis in Harderwijk is geen medische indicatie nodig. Ook wanneer er bijvoorbeeld twijfels zijn over het geheugen is iemand welkom.

Aansluiting bij het Landelijk Platform Odensehuizen

Het Odensehuis in Harderwijk sluit zich aan bij het Landelijk Platform Odensehuizen. De Odensehuizen zijn genoemd naar de Deense plaats Odense waar voor het eerst een ontmoetingsplek ontstond voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland wil bijdragen aan een dementievriendelijk Nederland.

Harderwijk werkt aan een dementievriendelijke gemeente

Iedereen kan in zijn of haar omgeving te maken krijgen met dementie. Harderwijk wil een dementievriendelijk gemeente zijn en blijven. En helpen om het dagelijks leven van mensen met dementie wat makkelijker te maken. Zo zorgen we samen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen: Harderwijk zijn wij Samen.


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?