Voorlichting over Studiefinanciering hoger onderwijs: hoe werkt het?

Geschreven door Redactie

Havo- en vwo-scholieren in het eindexamenjaar moeten veel regelen voor ze aan een vervolgstudie in het hoger onderwijs beginnen.


In het webinar leggen de voorlichters van DUO uit waar de aankomende hbo- en universiteitsstudenten (en hun ouders) om moeten denken. Aanmelden kan via duo.nl/webinar

Vragen die tijdens het webinar worden beantwoordt zijn onder andere:

• Waaruit bestaat studiefinanciering? Is er meer dan alleen een lening?

• Wat is de aanvullende beurs en moet ik die terugbetalen?

• Hoe vraag ik studiefinanciering aan?

• Wanneer moet ik studiefinanciering aanvragen?

• Hoe zit het met het terugbetalen van een lening?

Naast de uitleg is er ruimte voor het stellen van vragen.

Voor mbo-studenten komt er in het voorjaar weer een webinar. Zij krijgen recht op studiefinanciering als ze 18 jaar worden. Alle webinars kan men later terugkijken via duo.nl/webinar.

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostigen van onderwijsinstellingen, verstrekken en innen van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten en het verzorgen van het proces diploma-erkenning en -legalisatie.

Onze Ambassadeurs