Harderwijk gaat ruim 4.000 bomen kappen

Geschreven door Henny A.J. Kreeft
Harderwijk gaat ruim 4.000 bomen kappen

Harderwijk is van plan om een zesde van het totaal van de bomen-populatie in de gemeente te kappen.

Volgens wethouder Martijn Pijnenburg zou deze ingreep noodzakelijk zijn, omdat de bomen ziek zijn of in de weg staan. 

Binnen de bebouwde kom 
Volgens de wethouder zou herplanten een uitgangspunt kunnen zijn. Natuurlijk moet men zieke bomen vervangen, maar het is niet helemaal duidelijk waarom een boom in de weg zou staan. In de gemeenteraad is de fractie van GroenLinks bezorgd over de actie van de gemeente, daar de kap een enorme kaalslag voor de stad betekent. 

In de bebouwde kom zijn volgens de wethouder zo’n 24.000 bomen ooit geplant. Hiervan zullen er dus ruim 4.400 exemplaren moeten verdwijnen, ondanks het feit dat de gemeente volhoudt geen voorstander te zijn van bomenkap. De gemeente zegt niet anders te kunnen, daar de normen tegenwoordig anders zijn.


Volgens de huidige normen zijn de bomen verkeerd geplant. De bomen zouden te krap op de straat staan en zouden geen ondergrondse ruimte hebben om te groeien. Daarbij heeft de wethouder gemeld dat alle gekapte bomen vervangen gaan worden, waarbij het streven is de bomen zoveel mogelijk op dezelfde locatie terug te planten. Dit zou dan het meeste effect hebben op de leefbaarheid. 


Maar het college heeft er wel een kanttekening bij geplaatst, daar het niet altijd mogelijk is om op dezelfde locatie terug te planten. In dat soort gevallen, wordt er naar een alternatieve locatie gezocht. 

GroenLinks 
De fractie van GroenLinks zet hier vraagtekens bij, daar de ene boom niet hetzelfde is als de andere. Normaal gesproken duurt het zo’n 30 jaar voordat een nieuwe boom volgroeid is. En tevens er weer uitziet als het gekapte exemplaar. 

Daarom is de fractie van mening dat het kappen van bomen zoveel mogelijk beperkt moet blijven. Daarbij stelt de fractie dat een boom die ‘ziek oogt’ niet per definitie is afgeschreven. Natuurlijk zullen alleenstaande bomen die geplant zijn waar nu betonnen parkeerterreinen liggen, er slechter uitzien. Maar in plaats van deze bomen te kappen, kan men ook meer met boomspiegels werken. 

Een boomspiegel of boomkrans is de ruimte om de stam van een boom. Deze ruimte is van boven toegankelijk voor lucht en water en is ideaal voor beplanting van kleine plantjes of bloemen. Na de beplanting in de boomspiegel kan de boom weer nieuw leven in geblazen worden. 


Een medewerker van de gemeente bepaalt welke boom weg zal moeten, wat volgens de fractie van GroenLinks meer bij een ecoloog zou moeten liggen. Juiste jonge ecologen hebben goede ideeën over het behoud van zogenoemde ‘zieke bomen’. Daarentegen is de fractie van GroenLinks bang dat de beslissing reeds genomen is en niet meer terug te draaien.

Misschien zou een optie kunnen zijn dat bewoners een boom adopteren en er een boomspiegel rondom gaan bijhouden.

Onze Ambassadeurs