Online hulp voor mensen die werk zoeken

Geschreven door Redactie

Veel mensen zijn door de coronacrisis hun baan verloren. Heb je moeite met een nieuwe baan vinden of dreig je je baan te gaan kwijtraken?

Dan kan je je bij het Regionaal Mobiliteitsteam Stedendriehoek en Noordwest Veluwe terecht. Vanaf 1 juli is het Regionaal Mobiliteitsteam begonnen met deze mensen helpen onder de naam deRegioWerktDoor. Het team helpt medewerkers uit de getroffen sectoren, zoals de horeca en retail.

DeRegioWerktDoor biedt begeleiding, geeft advies om te werken en helpt met bij- of omscholing. Met een extra solcitatietraining, loopbaanbegeleiding en scholing naar werk in een kansrijkere sector zoals de zorg, de bouw of logistiek werk. Ook anderen kunnen bij het Regionaal Mobiliteitsteam aankloppen. Ze worden doorverwezen naar de juiste partner. Gemeenten, UWV, vakbonden en werkgevers in mobiliteitsteams intensief samen om ieder zoveel mogelijk naar werk te begeleiden.

Via het Werkgeversservicepunt helpt het RMT ondernemers om personeel te vinden. Er is speciale aandacht voor zzp’ers, mensen uit de Banenafspraak en jongeren. Er is ook hulp bij schulden en scholing. Zo kunnen de teams ook mensen bij- en omscholen via praktijkleren in het mbo, waarbij iemand tijdens het werk een mbo-opleiding kan doen.Onze Ambassadeurs