Akkoord gemeente en UWOON over toewijzingen woningen Marnixstraat

Geschreven door Redactie

Woningcorporatie UWOON wijst de vijf overgebleven woningen in het appartementencomplex aan de Marnixstraat alsnog toe aan senioren.

De nieuwe advertenties gaan naar verwachting begin oktober online via hurennoordveluwe.nl.

De toewijzing van de overige elf woningen in het appartementencomplex wordt niet teruggedraaid. Dat is de afspraak die de gemeente en UWOON met elkaar hebben gemaakt.

UWOON gaat in gesprek met de jongere bewoners die al wel een toewijzing hebben gehad. Het gaat om bewoners die jonger zijn dan de bepaalde seniorenleeftijd. In dat gesprek kijkt UWOON met hen naar alternatieven. Juridisch gezien hebben deze mensen recht op de hen aangeboden woning. UWOON respecteert dat recht. Het gesprek is daarom geen garantie dat de bewoners ook daadwerkelijk de keuze maken voor een andere woning. Alle woningen in dit gebouw worden in de toekomst sowieso aangeboden met voorrang voor senioren als ze weer beschikbaar komen.

Er was een afspraak met de gemeente en omwonenden om de woningen beschikbaar te stellen voor senioren. Per abuis is uitgegaan van een reguliere woningtoewijzing in plaats van deze uitzondering. Daardoor zijn enkele woningen alsnog toegewezen aan bewoners die niet tot deze doelgroep behoren. Wethouder Jeroen de Jong heeft inmiddels excuses aangeboden aan de omwonenden en aan degenen die bij de ontwikkeling van het appartementencomplex waren betrokken.

Onze Ambassadeurs