Gemeente zet koers in op uitbreiding woonwagenstandplaatsen

Geschreven door Redactie

De gemeente start binnenkort met een locatieonderzoek voor 65 tot 85 standplaatsen bovenop de bestaande capaciteit van woonwagens.


Ook het toewijzingsbeleid voor woonwagenstandplaatsen wordt aangepast. Dat staat in het Koersdocument Woonwagens Harderwijk 2021.

Aanleiding voor het koersdocument was een inventarisatie van belangenvereniging HVWC

Het koersdocument schetst de resultaten die het college wil behalen. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wens van zowel de woonwagengemeenschap als de gemeenteraad. Het streven is om in het tweede kwartaal van volgend jaar met meer informatie te komen.

Met het locatieonderzoek wordt ook gestreefd naar een aangepaste standplaatstoewijzing

De nieuwe standplaatsen bestaan uit een mix van huur- en koopstandplaatsen. Ook de toewijzingsregels voor bestaande en straks nieuwe standplaatsen worden aangepast. Er wordt gekeken naar een eenduidig toewijzingsbeleid dat ruimte geeft aan het leven in familieverband. Een manier die recht doet aan de uitgangspunten van de woonwagencultuur. Op dit moment worden de regels nog in de praktijk getoetst in de vorm van een pilot.

Bewoners van woonwagens delen dezelfde rechten en plichten als andere inwoners

Dat is het uitgangspunt van het koersdocument. Met woningbouwcorporaties worden afspraken gemaakt over het realiseren van voldoende huurstandplaatsen. De koopkavels zijn betaalbaar voor de doelgroep en blijven beschikbaar voor de lokale woonwagengemeenschap. Verder worden nieuwe woonwagenlocatie(s) zoveel mogelijk aangesloten op biogas, warmtenet of stadsverwarming.

Daarna wordt, indien nodig, het beleid bijgesteld of aangevuld

Tijdens dit proces en ook daarna aandacht is voor de doelgroep en hun woonomgeving. Daarom hoort bij het uitzetten van de koers ook de doorkijk naar de periode na de realisatie. Het stuk wordt nu voor inspraak vrijgegeven.


Onze Ambassadeurs